Karta stałego klienta

Zasady otrzymania karty stałego klienta...

Aby otrzymać kartę stałego klienta, wystarczy zebrać 10 kart gratisowych na herbaty i 5 kart gratisowych na fajki wodne.

Zakup jednej herbaty/fajki to jedna pieczątka na odpowiedniej karcie. Dziesięć uzbieranych pieczątek upoważnia do otrzymania gratisu - w zależności od rodzaju karty - gratisem jest dowolna herbata/fajka wodna.

Zebranie 5 kart gratisowych na fajki wodne i 10 kart na herbaty daje w sumie 15 kart. Przyniesienie 15 kart z tym samym imieniem i nazwiskiem do herbaciarni sprawia, że zostaję wydana w ciągu 5 dni karta stałego klienta, na której znajduje się 5% rabat i dotyczy on tylko konsumpcji na miejscu na wszystkie artykuły.
Rabat ten można powiększyć o kolejne 5% jeśli dostarczy się kolejnych 15 kart gratisowych. W ten sposób 30 kart gratisowych daje nam 10% rabatu itd.

Karta gratisowa, jak również karta stałego klienta będą kartami imiennymi i tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie, może z niej korzystać. Oczywiście jeśli osoba posiadająca kartę gratisową jest w towarzystwie 3 osób i każda osoba zamówi herbatę, to na kartę nabijamy 4 herbaty.

Wszelkiego rodzaju opinie i sugestie mile widziane.

 

obraz_029.jpg